Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 4. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 5. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2015
 • 6. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 11 Ældreboliger
 • 7. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger for 2015
 • 8. Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015
 • 9. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2015 til 2016
 • 10. Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter
 • 11. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 29. februar 2016
 • 12. Drøftelse af indhold i Økonomisk Politik
 • 13. Orientering om planlagt anvendelse af midler til byggemodning
 • 14. Godkendelse af model for tildeling af bevilling til afholdelse af særlige udgifter til flygtninge
 • 15. Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for ombygning af Kejlstrupvej 99 til brandstation
 • 16. Godkendelse af åbningsbalance for Midtjysk Brand og Redning
 • 17. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 familieboliger samt en gæstebolig Borgergade 8-10, Silkeborg
 • 18. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 76 familieboliger i sydbyen i Silkeborg
 • 19. Godkendelse af boligprogram 2016
 • 20. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 52 for tidligere rådhus Torvet 2A, Silkeborg
 • 21. Godkendelse af forslag til lokalplan 33-003 for et boligområde mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej, Resenbro
 • 22. Godkendelse af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald samt jordstyring
 • 23. Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Planlægning og byggemodning
 • 24. Godkendelse af anlægsbevilling Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej
 • 25. Godkendelse af anlægsbevilling til ny hal i Kragelund
 • 26. Godkendelse af anlægsregnskab for Funder boldbane og for Ombygning og forbedring af ejendomme 2014
 • 27. Godkendelse af anlægsregnskab for Søsportens Hus, etape 2 og Søsportens Hus, færdigørelse
 • 28. Udpegning af suppleant til bestyrelsen for Den selvejende institution Museum Silkeborg
 • 29. Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15
 • 30. Godkendelse af anlægsregnskaber for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012
 • 31. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole
 • 32. Godkendelse af projekteringsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen
 • 33. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang
 • 34. Godkendelse af anlægsregnskab for anskaffelse af velfærdsteknologi i 2013 og 2014
 • 35. Godkendelse af anlægsregnskab for ny- og ombygninger indenfor handicapområdet
 • 36. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2015
 • 37. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering - Midtjysk Brand og Redning
 • 38. Endelig godkendelse af handleplan for restaurationsområdet 2016 - 2019
 • 39. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 40. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 41. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 42. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 43. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 44. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 45. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 46. Økonomisag (Lukket punkt)
 • 47. Til orientering
 • 48. Underskriftsside

Samlede oversigter