Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af materiale til budgetseminar
  • 3. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. juli 2016
  • 4. Stillingtagen til evt. oprettelse af "Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune"
  • 5. Godkendelse af forankring af Projekt Vi Vil Mere
  • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde - Smedebakken 38, Them
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter