Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering fra Ferskvandscentret
 • 3. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Ferskvandscentret og AQUA
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. marts 2016
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 31. marts 2016
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 31. marts 2016
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 31. marts 2016
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 31. marts 2016
 • 9. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
 • 10. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr 31. marts 2016
 • 11. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
 • 12. Orientering om forventet anlægsforbrug
 • 13. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. april 2016
 • 14. Orientering om status på flygtningeområdet
 • 15. Orientering om tilslutning til ny aftale for FLIS
 • 16. Godkendelse af beslutning om nedrivning af 4 boliger Blichersvej 18, Thorning
 • 17. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Den Kreative Skole
 • 18. Behandling af forslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om at drøfte mulighederne for at inddrive gæld hos borgerne
 • 19. Godkendelse af forslag til lokalplan 34-005 for et boligområde syd for Silkeborgvej i Sorring samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 48 til offentlig fremlæggelse
 • 20. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af projekt friluftsliv på Odden
 • 21. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for medborgerhus i Them, Toftebjerg
 • 22. Ansøgning om takstændring på Den Kreative Skole pr. 1. august 2016
 • 23. Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune
 • 24. Orientering om investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
 • 25. Orientering om praksisundersøgelse vedrørende sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed
 • 26. Fastsættelse af Ferskvandscentrets husleje 2016 (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Anlægssag (Lukket punkt)
 • 31. Til orientering
 • 32. Underskriftsside

Samlede oversigter