Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Temadrøftelse af Fremtidens Borgerservice
 • 3. Orientering om statusrapport 2015 fra Kontrolgruppen i Borgerservice
 • 4. Udpegning af et nyt socialsagkyndigt medlem til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
 • 5. Godkendelse af bevilling til investeringsprojekter på Arbejdsmarkedsudvalgets område
 • 6. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2015
 • 7. Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2016
 • 8. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. marts 2016
 • 9. Godkendelse af forslag til temaer til frikommuneansøgninger
 • 10. Godkendelse af forslag til fælles frikommuneansøgning "Effektiv støtte til vækst" i Business Region Aarhus
 • 11. Godkendelse af aftale omkring den fremtidige drift for Kompedal
 • 12. Orientering om resultater fra samskabelsesudvalg om det gode børnefamilieliv
 • 13. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 10-025 for et skole- og institutionsområde ved Gudenåvej, Silkeborg
 • 14. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 36 og lokalplan 11-008 for et område til boligformål samt grønt område v. Sølystvej/Borgergade, Silkeborg
 • 15. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplan 13-009 Bakkeborg, Gødvad, Silkeborg
 • 16. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af Lokalplan 10.03 - Område ved Grønnegade og Frydensgade i Silkeborg
 • 17. Behandling af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist
 • 18. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Christian 8.s vej - Zeltnersvej til Christian 8.s Vej 6B
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af 3 naturbroer i Tange Sø
 • 20. Godkendelse af værdighedspolitik i Silkeborg Kommune
 • 21. Orientering om midtvejsevaluering af tilsynsreformen
 • 22. Personalesag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Til orientering
 • 33. Underskriftsside

Samlede oversigter