Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsudviklingsaktører for 2016
 • 3. Godkendelse af udvidelse af Business Region Aarhus med Viborg Kommune
 • 4. Godkendelse af ændrede vilkår for etablering af transformerstationer, nedlæggelse af kabler m.v på kommunale arealer
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ombygning af nyt Hjælpemiddeldepot
 • 6. Godkendelse af, at to anlægsprojekter udskydes samt at der gives anlægsbevilling til fire fremrykkede projekter
 • 7. Godkendelse af tilbud om vederlagsfri generhvervelse af Torvet, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-023 for et område til centerformål ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Midtby og forslag til tillæg 19 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025
 • 9. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-014 for et boligområde ved Balle Bygade og kommuneplantillæg 28
 • 10. Behandling af ansøgning i forbindelse med byggetilladelse til forankring af ydervægge på p-kælder under Torvet i Silkeborg
 • 11. Endelig godkendelse af Indsatsplan Funder
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2016
 • 13. Nedlæggelse af del af det offentlige vejareal Nordre Højmarksvej litra 7000ad
 • 14. Godkendelse af budget 2016 for Ferskvandscentret og AQUA Ferskvands Akvarium (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Godkendelse af prækvalifikationsresultatet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af to plejecentre (Lukket punkt)
 • 20. Godkendelse af udbudsmaterialet til konkurrenceudsættelssen af to plejecentre (Lukket punkt)
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter