Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om udvikling i forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. august 2016
 • 3. Godkendelse af revideret tidsplan m.v. for opførelse af 120 almene boliger på Bredhøjvej, Silkeborg
 • 4. Godkendelse af vedtægter for innovationSilkeborg
 • 5. Godkendelse af indsats for at øge valgdeltagelsen ved byrådsvalget i 2017
 • 6. Drøftelse og stillingtagen til venskabsbyaftale
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-011 for et boligområde ved Fårdalen i Funder
 • 8. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan nr. 2.14 for et område ved de gamle teglværksgrave i Gjern By
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-029 for Torvet i Silkeborg
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Torvet i Silkeborg
 • 11. Orientering om afrapportering fra mobilitetskommissionen for den østjyske byregion
 • 12. Godkendelse af anlægsbeløb til indkøb af IT-udstyr til skolerne i Silkeborg Kommune
 • 13. Godkendelse af Rammeaftale 2017 inden for det specialiserede socialområde
 • 14. Godkendelse af udkast til afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Til orientering
 • 23. Underskriftsside

Samlede oversigter