Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til mødet er opfyldt
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Godkendelse af indstilling af medarbejdere til Dronningens fortjenstmedalje
  • 4. Orientering om opgørelse af Silkeborg Kommunes return on investment 2013 og 2014 og prognose for 2015-2017 fra Fonden Aarhus 2017
  • 5. Orientering om status på arbejdet med reduktionsforslag
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter