Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på arbejdet med oplæg til anlægsbudget 2017-2020
 • 3. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. maj 2016
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ventilation til afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet på Vestre Skole og Sølystskolen i 2016
 • 5. Godkendelse af anmodning om tilskud til Vium Hvam Kultur- og Multihus til etablering af pillefyr
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for hal i Kragelund
 • 7. Godkendelse af fortrinsret til almene familieboliger i udvalgte afdelinger (Pendlerboliger)
 • 8. Godkendelse af fortrinsret til almene familieboliger i 4 udvalgte afdelinger hos AAB-Silkeborg
 • 9. Godkendelse af renovering og ombygning af boliger på Ørnsøvej 2-16 samt reduktion af boligantallet med 2 boliger
 • 10. Afgjorte klagesager vedrørende p-kælder under Torvet i Silkeborg
 • 11. Godkendelse af anlægstilskud til Gjessø Multibane
 • 12. Godkendelse af igangsætning af rekrutteringsproces for ansættelse af direktør, samt godkendelse af ændring af titel fra Ordførende direktør til Kommunaldirektør
 • 13. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til byrådet
 • 14. Godkendelse af, at forslag til regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald sendes i offentlig høring
 • 15. Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Spildevandsplan 2011-2021
 • 16. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplan 32-006 Den kristne Friskole Klippen i Voel
 • 17. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 19 og lokalplan 10-023 for et centerområde ved Christian 8.s Vej, Silkeborg
 • 18. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvikling af Teglværksgrunden i Gjern
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde ved Astrid Lindgrens Vej
 • 20. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan
 • 21. Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune
 • 22. Godkendelse af ændringer i investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
 • 23. Valg af revisor for Silkeborg Kommune (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Til orientering
 • 30. Underskriftsside

Samlede oversigter