Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. oktober 2016
 • 3. Godkendelse af fremrykning af anlægsprojekter vedrørende Søsportsanlæg og udearealer på Bindslevs Plads
 • 4. Godkendelse af mødeplan 2017 for Silkeborg Byråd
 • 5. Behandling af anmodning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om drøftelse og beslutning omkring det videre forløb vedrørende etablering af et nyt svømmecenter i Silkeborg Kommune
 • 6. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 53 og forslag til lokalplan 12-019 Bolig på Lysbrohøjen 28C, Silkeborg
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 15-008 Omlastestation Tandskov, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Torvet og Østergade i Silkeborg
 • 9. Godkendelse af aftale om retningslinjer for Silkeborg Kommunes ekspropriationer for Silkeborg Forsyning A/S
 • 10. Overtagelse af p-plads fra Silkeborg Forsyning i forbindelse med Indelukket Helhedsplan
 • 11. Godkendelse af ændring af vedtægter 2016 for Ældrerådet
 • 12. Beslutning vedrørende uddeling af §18-midler 2017
 • 13. Godkendelse af opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
 • 14. Midlertidige boliger (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter