Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Byrådets godkendelse af løbende og afsluttende revisonsberetning for regnskabsåret 2015
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 30. juni 2016
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 12 Kommunale ejendomme pr. 30. juni 2016
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 14 Centralfunktioner pr. 30. juni 2016
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 15 Fælles formål pr. 30. juni 2016
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående aktiviteter pr. 30. juni 2016
 • 8. Orientering om status på flygtningeområdet
 • 9. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016
 • 10. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016
 • 11. Orientering om forventet anlægsforbrug
 • 12. Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 samt godkendelse af halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016
 • 13. Orientering om Silkeborg Kommunes involvering i forbindelse med Energistyrelsens bredbåndspulje
 • 14. Orientering om indkomne bemærkninger fra forhøring af Kommuneplan 2017-2028
 • 15. Drøftelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028
 • 16. Godkendelse af anlægstilskud til multibane i Them
 • 17. Godkendelse af projektforklæde for udvalg for samskabelse
 • 18. Godkendelse af ændring af beløbsgrænse for krav om sikkerhedsstillelse ved anlægsprojekter
 • 19. Behandling af forslag fra byrådsmedlem Mustafa Kellegöz om, at kommunen reserverer et antal job til ledige, der bliver omfattet af 225-timersreglen
 • 20. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-008 Boligområde Lynggårdsvej​ samt tillæg 51 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025
 • 21. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-006 for boligområde ved Herningvej-Lysmosevej til offentlig høring
 • 22. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-005 for et boligområde nord for Funder Bygade i Funder
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til Harbovad
 • 24. Godkendelse af vedtægtsændringer for Energnist
 • 25. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Nordskovvej
 • 26. Disponering af skolereformens omstillingspulje 2016
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Til orientering
 • 37. Underskriftsside

Samlede oversigter