Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED
  • 3. Godkendelse af fokusområde under Kommuneplan 2017
  • 4. Drøftelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017
  • 5. Orientering om regnskab 2015 for bevillingerne 13 Brand og Redning, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter
  • 6. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevillingerne 13 Brand og Redning og 14 Centralfunktioner for 2015
  • 7. Godkendelse af drifts-, anlægs- og finansoverførsler fra 2015 til 2016 for bevillingerne 13 Brand og Redning, 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter
  • 8. Drøftelse og evaluering af forslag til justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter