Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C427

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Beslutning om ekspropriation af areal til gangareal og ret til at etablere jordankre på matr. nr. 56a, 55, 54, 20a og 108b alle Silkeborg Bygrunde
  • 3. Underskriftsside

Samlede oversigter