Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af forhøring for Kommuneplan 2017-2028
  • 3. Godkendelse af Aftale om leje- og brugsret af Torvet samt Betinget overdragelsesaftale med A. Enggaard
  • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2016
  • 5. Godkendelse af "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter