Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028
  • 3. Godkendelse af genforhandlet lejekontrakt om JYSK Park
  • 4. Orientering om Silkeborg on Tour 2016
  • 5. Byrådets 2. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter