Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og OmrådeMED
 • 4. Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for 2016-2029
 • 5. Godkendelse af Økonomisk Politik 2017
 • 6. Godkendelse af oplæg til målaftale 2017 - 2020
 • 7. Orientering om status på ejendomsporteføljen
 • 8. Godkendelse af rykning af pantebrev i prioritetsrækkefølgen som følge af Silkeborg Efterskoles optagelse af lån
 • 9. Behandling af anmodning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om drøftelse af kommunens udfordringer i forbindelse med modtagelse af flygtninge
 • 10. Godkendelse af kompetenceplan for Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområder 2016
 • 11. Beslutning om nedlæggelse af off. vejareal Helsinkivej / Raumavej
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter