Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af anlægsregnskab for flydeponton i havnen
  • 3. Drøftelse af risikoanalyse for budget 2016
  • 4. Orientering om status på arbejdet med reduktionsforslag
  • 5. Orientering om realisering af Udviklingsstrategi 2028
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter