Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialog med Erhvervsakademi Dania Silkeborg
  • 3. Orientering om revisionsberetninger for 2015
  • 4. Drøftelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028
  • 5. Godkendelse af Budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter