Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører maj 2016
 • 3. Drøftelse af demografimodel
 • 4. Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevilling 11 Ældreboliger
 • 5. Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 6. Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter
 • 7. Godkendelse af input til anlægsbudget 2017-2020 for bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 8. Godkendelse af ansøgning om puljemidler til etablering af midlertidige boliger til flygtninge
 • 9. Godkendelse af ansøgning om kvote til almene familieboliger til flygtninge
 • 10. Orientering om ansættelse af flygtninge og indvandrere på områder, hvor det er lovpligtigt at indhente børneattest
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter