Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med Gjern Lokalråd og Gjern Almene Udviklingsselskab
 • 3. Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 30. september 2016
 • 4. Godkendelse af investering i Kontrolområdet
 • 5. Godkendelse af Ferskvandscentrets ansøgning om forlængelse af lånegaranti
 • 6. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter
 • 7. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Gjern IF
 • 8. Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af frivilligcentret
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter