Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg
  • 3. Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2017-2020
  • 4. Dialogmøde med OmrådeMED i Beskæftigelsesafdelingen
  • 5. Dialogmøde med Ældrerådet
  • 6. Dialogmøde med Handicaprådet vedrørende drøftelse af input til budget 2017-2020 for socialpsykiatrien
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter