Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Færgevej 1\, kantinen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om dialogmøde med Misbrugsnetværket
 • 3. Status på billige boliger (Lukket punkt)
 • 4. Godkendelse af handleplan mod ensomhed
 • 5. Status på hjerterehabilitering fase 2 samt godkendelse af øget bevilling
 • 6. Drøftelse af sundhedsindsatser for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 • 7. Orientering om nye produktområder på hjælpemiddelområdet (Servicelovens § 112)
 • 8. Status på utilsigtede hændelser 2015 og orientering om læring
 • 9. Godkendelse af mødeplan 2017 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter