Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om budget 2016 for bevillingerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
  • 3. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet
  • 4. Drøftelse af økonomiske udfordringer på hjælpemiddelområdet
  • 5. Praksisplan for fysioterapi
  • 6. Godkendelse af revideret forløbsprogram for hjertesygdom
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter