Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om andel af overvægtige børn på skolerne i Silkeborg Kommune
 • 3. Godkendelse af fordeling af Fælleslegat for værdige trængende i Silkeborg Kommune 2016 (Lukket punkt)
 • 4. Godkendelse af forslag til fordeling af Købmand Robert Jones og Hustru Adelaida Jones Mindelegat 2016 (Lukket punkt)
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 31. oktober 2016
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. oktober 2016
 • 7. Ombygning af Remstruplund til rehabiliteringscenter
 • 8. Fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens § 79 for 2017
 • 9. Godkendelse af høringssvar på kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner
 • 10. Forslag til samskabelsesproces om ulighed i sundhed
 • 11. Sorringhus - orientering om status på udvidet byggeprojekt
 • 12. Orientering om status på projekt Fleksible Indlæggelser
 • 13. Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 31. oktober 2016
 • 14. Budgetopfølgning for bevilling 59 Social service - institutioner pr. 31. oktober 2016
 • 15. Orientering om dialogmødet med Misbrugsnetværket 2016
 • 16. Drøftelse af etablering af headspace i Silkeborg
 • 17. Orientering vedr. varslede udsættelser i oktober og november 2016
 • 18. Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center pr. 31. oktober 2016
 • 19. Frikommuneforsøg, forslag til konkrete ansøgninger på psykiatriområdet
 • 20. Godkendelse af tillægsbevilling med 5,5 mio. kr. til etablering af Puls Bo på Ballelund Plejecenter ifm. ombygningen
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter