Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af samarbejde med frivillige i socialpsykiatrien
 • 3. Godkendelse af Rammeaftale 2017 inden for det specialiserede socialområde
 • 4. Godkendelse af udkast til afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser
 • 5. Godkendelse af udmøntning af tilskud fra Værdighedsmilliarden 2017
 • 6. Orientering om fremadrettet indsats i Projekt Nærmiljø Fårvang
 • 7. Orientering om forventede udgifter til hospiceophold i 2016
 • 8. Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af frivilligcentret
 • 9. Drøftelse af et brugerstyret værested for misbrugere
 • 10. Orientering om Integrationsstrategien 2016-2018
 • 11. Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen 2016
 • 12. Indstillinger til Frivilligprisen 2016 (Lukket punkt)
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter