Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2016
 • 3. Drøftelse af budgetforslag 2017 - 2020 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 4. Godkendelse af budgetforslag 2017 - 2020 for bevilling 56 Kommunal medfinansiering
 • 5. Forslag om etablering af ny hovedtandklinik til Tandplejen i årene 2017-2019
 • 6. Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 53 Socialpsykiatri
 • 7. Drøftelse af placeringsmuligheder for socialpsykiatrisk plejehjemstilbud
 • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 9. Godkendelse af budgetforslag og bevillingsaftale for bevilling 51 Social service
 • 10. Godkendelse af budgetforslag og bevillingsaftale for bevilling 59 Social service - institutioner
 • 11. Reviderede reduktionsforslag til omlægning af bostøtte og botilbud
 • 12. Orientering om regeringens 10 sociale mål
 • 13. Sorringhus - orientering om status på udvidet byggeprojekt
 • 14. Orientering om flytning af hjælpemiddeldepotet
 • 15. Godkendelse af eventuel navneændring af Hjælpemiddeldepotet
 • 16. Godkendelse af revideret forløbsprogram for type 2 diabetes
 • 17. Godkendelse af tværkommunal henvendelse til Region Midtjylland og Kommunernes Landsforening om sundhedsområdets økonomi
 • 18. Godkendelse af at fortsætte projekter finansieret af Ældrepuljen 2016 og af overgang til drift
 • 19. Orientering om endeligt tilsagn om tilskud til en mere værdig ældrepleje
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter