Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Sundhedscenter Silkeborg\, Toldbodgade 29-31\, lokale 7

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om Sundhedscenter Silkeborg
 • 3. Orientering om evaluering af Familieiværksætterne
 • 4. Orientering om driftstilsyn i 2015 i socialpsykiatrien
 • 5. Orientering om kontanthjælpsloftet, integrationsydelse mv. i forhold til socialt udsatte og flygtninge
 • 6. Opfølgning på møde med Kirkens Korshær den 9. februar 2016
 • 7. Boliger til socialt udsatte borgere
 • 8. Godkendelse af tidsplan for tildeling af §18 midler
 • 9. Orientering om afrapportering af anvendte §18 midler 2015
 • 10. Godkendelse af udmøntningsplan for Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden
 • 11. Orientering om udvalgsformandens godkendelse af Silkeborg Kommunes værdighedspolitik
 • 12. Godkendelse af status og handleplan for sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken 16-17
 • 13. Forslag til proces om udarbejdelse af handleplan mod ensomhed
 • 14. Status på Idræt om dagen 2015
 • 15. Orientering om forbrugsvariationsanalyse udarbejdet af Region Midtjylland
 • 16. Evaluering af studietur til København
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter