Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Remstruplund\, Gudenåvej 1\, mødelokale 3. sal

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Besøg på Remstruplund
 • 3. Beslutning om fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • 4. SFU bevillingsmål 51 og 59 for budget 2017
 • 5. Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 31. marts 2016
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 59 Social service - institutioner pr. 31. marts 2016
 • 7. Godkendelse af fordeling af midler fra den særlige indsatspulje
 • 8. Boliger til flygtninge
 • 9. Orientering om klagestatistik 2015 - Job- og Borgerservice
 • 10. Godkendelse af input til anlægsbudget 2017-2020 bevilling 53 Socialpsykiatri
 • 11. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bevillingsmål for bevilling 53 til budget 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 31. marts 2016
 • 13. Orientering om magtanvendelser i 2015 på voksenhandicap- og psykiatriområdet
 • 14. Orientering om klagestatistik 2015 - Handicap- og Psykiatriafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 15. Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 - 2020, bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 16. Drøftelse af bevillingsmål for bevilling 52 - Sundhedsområdet til budget 2017
 • 17. Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 31. marts 2016
 • 18. Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. marts 2016
 • 19. Godkendelse af den konkrete anvendelse af tilskud fra Værdighedsmilliarden 2016
 • 20. Orientering om projekt "Stomihjælpemidler - vurdering af beilgede produkter"
 • 21. Orientering om forbrugsvariationsanalyse udarbejdet af Region Midtjylland
 • 22. Evaluering af studietur til København
 • 23. Til orientering
 • 24. Underskriftsside

Samlede oversigter