Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center
 • 3. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center
 • 4. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center for 2015
 • 5. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 51 Social service
 • 6. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 59 Social service - institutioner
 • 7. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 51 Social service
 • 8. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 59 Social service - institutioner
 • 9. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 51 Social Service for 2015 og bevilling 59 Social Service - institutioner for 2015
 • 10. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 11. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering
 • 12. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 13. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 52 Sundhedsområdet for 2015
 • 14. Foreløbig godkendelse af forslag til værdighedspolitik i Silkeborg Kommune
 • 15. Foreløbig godkendelse af forslag til udmøntning af Silkeborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden
 • 16. Godkendelse af bemyndigelse til udvalgsformanden til behandling af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitik
 • 17. Godkendelse af ændring af de forebyggende hjemmebesøg
 • 18. Ombygning af Remstruplund til nyt rehabiliteringscenter - Ide- og programudvalg
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter