Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Rosengårdcentret

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering
 • 3. Drøftelse af udvikling i psykiatrien
 • 4. Styrket tidlig indsats
 • 5. Udviklingsprojekter i Psykiatriens Hus
 • 6. Spiseforstyrrelser, permanentgørelse af indsats
 • 7. Oligofreni, status
 • 8. Orientering om lukning af Den blå Skole
 • 9. Orientering om frikommuneforsøg
 • 10. Godkendelse af høringssvar på praksisplan for almen praksis
 • 11. Drøftelse af ændrede budgetforudsætninger for bevilling 51 Social service og bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 12. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om familieambulatoriet
 • 13. Godkendelse af modtager af Sundhedsprisen 2016
 • 14. Drøftelse af ny nærmiljøindsats (Lukket punkt)
 • 15. Orientering om handleplan for integrationsstrategien 2016-2018
 • 16. Midlertidige boliger (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Orientering om dialogmødet med Misbrugsnetværket 2016
 • 19. Orientering vedr. varslede udsættelser i oktober 2016
 • 20. Drøftelse af proces for udvikling af en socialstrategien
 • 21. Beslutning vedrørende udddeling af §18-midler 2017
 • 22. Godkendelse af mødeplan 2017 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • 23. Til orientering
 • 24. Underskriftsside

Samlede oversigter