Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 30. juni 2016
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 59 Social service - institutioner pr. 30. juni 2016
 • 4. Orientering om status på Borgergade og Housing First
 • 5. Godkendelse af procedure for Frivilligprisen 2016
 • 6. Orientering om status på flygtningeindsatsen
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 30. juni 2016
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 30. juni 2016
 • 9. Remstruplund - Visioner for et centralt rehabiliteringscenter
 • 10. Behandling af svar fra Region Midtjylland på henvendelse om sundhedsområdets økonomi
 • 11. Drøftelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forberedelse af byrådets budgetseminar
 • 12. Orientering om Kultur på Recept i Silkeborg Kommune
 • 13. Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 30. juni 2016
 • 14. Orientering om revisionsberetning 2015
 • 15. Drøftelse af Plejeboligplanen i forhold til det nye socialpsykiatriske plejecenter
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter