Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om tilpasning i sundhedsplejen
 • 3. Godkendelse af ændring af undersøgelsesklinikker til forebyggelsesklinikker ved Tandplejen
 • 4. Godkendelse af proces for udarbejdelse af værdighedspolitik
 • 5. Sorringhus - nedsættelse af Idé- og programudvalg
 • 6. Sorringhus - godkendelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri af servicearealer til aktivitetscentret
 • 7. Godkendelse af ændring af de forebyggende hjemmebesøg
 • 8. Drøftelse og evaluering af forslag til justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”
 • 9. Til orientering
 • 10. Underskriftsside
 • 11. Orientering om afholdeslse af møde med Udsatterådet

Samlede oversigter