Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om vejadgang til nyt boligområde ved Herningvej-Lysmosevej i Lysbro
 • 3. Beslutning om trafikafvikling ved Danmarks største vejfest
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Christian 8.s vej - Zeltnersvej til Christian 8.s Vej 6B
 • 5. Drøftelse af kommerciel skiltning i forslag til Skilteplan for Silkeborg Kommune
 • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter