Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til Skilteplan for Silkeborg Kommune
 • 3. Drøftelse af KP17s tema "Trafikplan"
 • 4. Drøftelse af grønt areal ved SuperBrugsen, Bryggerstræde, Kjellerup
 • 5. Principiel godkendelse af kørsel med modulvogtog mellem rute 15, Silkeborg Motorvejen og Neptunvej 1
 • 6. Beslutning om igangsættelse af nedlæggelse af privat fællesvej Gudenåvej, 8643 Ans By
 • 7. Nedlæggelse af del af det offentlige vejareal Nordre Højmarksvej litra 7000ad
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2016
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter