Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2016
 • 4. Godkendelse af midlertidig nedsættelse af stadepladslejen til faste Torvehandlere
 • 5. Drøftelse om ændret parkering på Jernbanevej, Silkeborg
 • 6. Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 - 2020, Bevilling 25 Veje
 • 7. Drøftelse af forslag til budget 2017-2020 for bevilling 24 Kollektiv trafik
 • 8. Drøftelse af forslag til budget 2017-2020 for bevilling 25 Veje
 • 9. Drøftelse af forslag til budget 2017-2020 for bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan
 • 11. Drøftelse af repræsentationen i Torverådet for Silkeborg Torv
 • 12. Orientering om brune turisttavler langs motorvejen
 • 13. Orientering om vejadgang til nyt boligområde ved Herningvej-Lysmosevej i Lysbro
 • 14. Orientering om belysningsvalg Torvet, Silkeborg
 • 15. Orientering vedrørende ønske om cykelsti på Gjessøvej fra Silkeborg til Gjessø
 • 16. Orientering om trafikforhold i forbindelse med ansøgning om tilladelse til knusning af beton i Sinding Grusgrav.
 • 17. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter