Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af ansøgning om tilskud fra pulje til nationale cykelruter
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Torvet og Østergade i Silkeborg
 • 4. Godkendelse af ændring af projekt Christian 8.s Vej
 • 5. Godkendelse af sted, hvor navnet Theodora Lang kan indgå i et vejnavn eller navn til plads
 • 6. Godkendelse af aftale om retningslinjer for Silkeborg Kommunes ekspropriationer for Silkeborg Forsyning A/S
 • 7. Godkendelse af principperne for vejvisning for gående
 • 8. Drøftelse af udkast til nye principper og reviderede retningslinjer for udeservering på offentlige vejarealer
 • 9. Drøftelse af brug af 2 minus 1 veje i byområder
 • 10. Orientering om bybussernes kørsel
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter