Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om forsøg med samtidig lukning af Hostrupsgade og Estrupsgade
 • 3. Beslutning om besparelse på bevilling 24 og 25 i 2018
 • 4. Godkendelse af høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2017
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Nordskovvej
 • 6. Godkendelse af ændringer til Christian 8.s Vejs udvidelse
 • 7. Drøftelse af muligheden for en 40 km hastighedsbegrænsning i Sinding
 • 8. Behandling af forslag fra Enhedslisten om gratis bybuskørsel til daginstitutioner
 • 9. Orientering om indkomne bemærkninger i forhøring af Kommuneplan 2017-2028
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 30. juni 2016
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 30. juni 2016
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 30. juni 2016
 • 13. Orientering om vurdering af trafikfarlige skoleveje
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Orientering om klagesager
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter