Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til mødet er opfyldt
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Beslutning om nedlæggelse af off. vejareal Helsinkivej / Raumavej
 • 4. Godkendelse af proces for revidering af cykelhandlingsplan
 • 5. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 24 Kollektiv Trafik
 • 6. Godkendelse af driftsoverførsel fra 2015 til 2016 for bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 7. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 25 Veje
 • 8. Orientering om regnskab 2015 for bevilling 24 Kollektiv Trafik, 25 Veje og 28 Entreprenøropgaver
 • 9. Endelig godkendelse af handleplan for restaurationsområdet 2016 - 2019
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej
 • 11. Godkendelse af skitseforslag for Torvet i Silkeborg
 • 12. Godkendelse af høringssvar til Region Midtjylland vedr. nye graveområder til forslag til Råstofplan 2016 - 2. høring
 • 13. Drøftelse af Vejdirektoratets forslag til ændret vejvisning efter åbning af Silkeborgmotorvejen
 • 14. Drøftelse af Kommuneplan 2017-2028, Trafik
 • 15. Drøftelse af slukning af vejbelysningen i forbindelse med Earth Hour
 • 16. Orientering omkring cykel logo samt events og kampagne ifm cykelhandlingsplanen
 • 17. Orientering om endelig afrapportering af 2 minus 1 vejs puljeprojekterne
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Lukket Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Lukket Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Til orientering
 • 23. Underskriftsside

Samlede oversigter