Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af mødeplan 2017 for Vej- og Trafikudvalget
 • 3. Godkendelse af 13 parkeringsforbud på Spættevej, Solsortevej og Rylevej
 • 4. Godkendelse af nyt vinter- og renholdelsesregulativ til i ikrafttrædelse 15. oktober 2016
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af vejbelysning
 • 6. Drøftelse vedrørende brune turistoplysningstavler på motorvejen
 • 7. Evaluering af motorvejsfesten og drøftelse af de første trafikale erfaringer
 • 8. Orientering om Vejdirektoratets rapport "Midtjysk motorvej" - strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen
 • 9. Orientering vedr. trafikale forhold i forbindelse med Kommuneplan 2017-2028
 • 10. ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter