Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om og evaluering af eventuel forlængelse af af Streetzone
 • 3. Beslutning om ændring af parkeringsnorm
 • 4. Beslutning om fritagelse for tilslutning til taxibestillingskontor
 • 5. Beslutning om vejnavn til nyt boligområde mellem Møllegårdsvej og Skellerupvej i Resenbro
 • 6. Godkendelse af flytning af midler fra rundkørsel Tietgensvej til cykelsti på Rodelundvej
 • 7. Godkendelse af problemlokaliteter i forbindelse med revision af Trafiksikkerhedsplan
 • 8. Godkendelse af skitseprojekt cykelsti Gjessøvej fra Silkeborg til Gjessø
 • 9. Drøftelse af de trafikale forhold i forbindelse med Kommuneplan 2017-2028
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 31. oktober 2016
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 31. oktober 2016
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 31. oktober 2016
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter