Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om dispensation fra byggelinie til opførsel af hal
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Torvet i Silkeborg
 • 4. Drøftelse af licitationsresultat for Torvet i Silkeborg og af renovering af Østergade i Silkeborg
 • 5. Godkendelse af udvidelse af projektafgrænsning for forlængelse af Drewsensvej mod vest til Herningvej
 • 6. Godkendelse af vejprojekt i byggemodning for Smedebakken 38, Them
 • 7. Orientering om afrapportering fra mobilitetskommissionen for den østjyske byregion
 • 8. Orientering om Danmark Største Vejfest
 • 9. Orientering om projekt - Lad grøftekanten blomstre
 • 10. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter