Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C 226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Fællesmøde for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget om skilteplanlægning
  • 3. Underskriftsside

Samlede oversigter