Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om erhvervelse af servitutter og arealer til ledningsanlæg og pumpestation ved Krogsgårdsvej i Nedre Hvam
 • 3. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 4. Godkendelse af tema og proces for navngivning af veje ifm. strukturplan for boligområder i Balle/Hvinningdal
 • 5. Godkendelse af revidering af Trafiksikkerhedsplan
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg
 • 7. Godkendelse af rundkørsel istedet for signalanlæg i krydset Rodelundvej - Jævndalvej
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelstier mellem Sorring og Voel
 • 9. Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskab for kantsten Nordre Højmarksvej
 • 11. Godkendelse af anlægsregnskab kantbaner Tandskov - Kjellerup
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab for ny støttemur i Laven
 • 13. Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse vedrørende veje mv. i 2015
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2015
 • 15. Godkendelse af anlægsregnskab cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg
 • 16. Drøftelse og evaluering af forslag til justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
 • 17. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for 2015 bevilling 24 Kollektiv Trafik, bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 18. Orientering om endelig afrapportering af Silkeborg Trafiksikkerhedsby
 • 19. Beslutning vedrørende strategi for prisprøvning af drifts- og anlægsopgaver i Teknik og Miljø
 • 20. Lukket - Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Til orientering
 • 22. Orientering om første skitse til det nye torv
 • 23. Underskriftsside

Samlede oversigter