Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om anlægsprojekter i forbindelse med udførelse af nyt stadion
 • 3. Beslutning om fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger.
 • 4. Beslutning om endelig vedtagelse af Skilteplan for Silkeborg Kommune
 • 5. Principiel godkendelse af kørsel med modulvogntog fra rundkørslen Århusvej/Klostergårdsvej til Viborg kommune grænsen
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 31. marts 2016
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 31. marts 2016
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 31. marts 2016
 • 9. Drøftelse af forslag om ændringer af flextur i Silkeborg bymidte
 • 10. Orientering om etablering af cykelgade på Smedebakken
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter