Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af initiativer for flere unge i erhvervsuddannelse
 • 3. Orientering om resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud
 • 4. Orientering om Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2014 - 2016
 • 5. Orientering om befolkningsprognose 0-6 årige 2017
 • 6. Drøftelse af forebyggelsesprojekt på 0-6 års området og stillingtagen til medfinansiering
 • 7. Orientering om status for oprettelse af videnscentre
 • 8. Orientering om opfølgning på rapporten 'Alene. Med børnene i centrum'
 • 9. Beslutning om deltagelse i rammeforsøg om afkortning af skoledagen
 • 10. Disponering af skolereformens omstillingspulje 2017
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2017
 • 13. Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31. marts 2017
 • 14. Budgetopfølgning for bevilling 45 Udsatte børn og unge pr. 31. marts 2017
 • 15. Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. marts 2017
 • 16. Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner
 • 17. Indledende drøftelse af bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalgets område
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter