Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Redegørelse om modernisering af Dybkærskolen og Kjellerup Skole
  • 3. Drøftelse af tildelingsmodeller for skoleområdet
  • 4. Drøftelse af eventuel mulighed for udvidelse af antallet af TalentTeam spor ved indgåelse af partnerskab med Langsøskolen
  • 5. Orientering om andel af overvægtige børn på skolerne i Silkeborg Kommune
  • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning af Solbo
  • 7. Orientering om psykologhjælp til kvinder på krisecentre
  • 8. Orientering om tilfredshedsundersøgelse 2016 og dialogmøder fra Socialtilsyn Midt
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter