Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om arbejdet med kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17
  • 3. Ansøgning om frigivelse af midler fra omstillingspuljen til forstærket indsats på 3 områder: svage læsere, samarbejde i skolen og kurser i digital didaktik
  • 4. Godkendelse af disponering af skolereformens omstillingspulje
  • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for Dagtilbud i 2017
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter