Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om elevtalsprognosen
 • 3. Ny orientering om arbejde med eventuel justering af skoledistrikter
 • 4. Drøftelse af status vedr. de forpligtende samarbejder
 • 5. Godkendelse af fleksibel overgang fra dagpleje til børnehave
 • 6. Godkendelse af ansøgning til Socialstyrelsen
 • 7. Orientering om mål og rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud
 • 8. Drøftelse af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018
 • 9. Drøftelse af dagsorden til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter