Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om 'Den Åbne Skole' og indsatser der fremmer, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven
 • 4. Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsen
 • 5. Orientering om opfølgning på revisionsberetninger i Familie og Børnehandicap
 • 6. Orientering om rapporten "Vi holder af fritiden"
 • 7. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 41
 • 8. Godkendelse af disponering af skolereformens omstillingspulje
 • 9. Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. oktober 2017
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. oktober 2017
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. oktober 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. oktober 2017
 • 13. Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. oktober 2017
 • 14. Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 31. oktober 2017
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter