Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Foretræde af repræsentanter fra Thorning Skoles skolebestyrelse
 • 3. Beslutning om delegering af håndtering af klagesager om mobning i skolen
 • 4. Beslutning om ændring af skoledistrikter
 • 5. Orientering om skolebestyrelsernes høringssvar til budget 2018
 • 6. Godkendelse af pulje og program til løft af det faglige niveau på Thorning Skole
 • 7. Orientering om statusrapport for skoleåret 2015/16 for kommunale opmærksomhedspunkter og nationale måltal
 • 8. Orientering om bevillingsaftale 43, Kvalitet og sammenhænge i børns overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave
 • 9. Orientering om opfølgning på fleksibel åbningstid i daginstitutioner
 • 10. Beslutning om projektforslag og finansiering af nyt nærmiljøprojekt
 • 11. Orientering om status på Fårvang Indsatser (Projekt Nærmiljø Fårvang version 2)
 • 12. Godkendelse af Rammeaftale 2018
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter