Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Naturfagscentret, bygning K, lokale K301, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Foretræde af repræsentanter fra Sejs Skoles skolebestyrelse
 • 3. Orientering om Strategi for tidlig indsats og forebyggelse på småbørnsområdet
 • 4. Orientering om udspil fra regeringen: Stærke dagtilbud
 • 5. Orientering om status på utilsigtede hændelser
 • 6. Godkendelse af tiltag i forbindelse med revisionsberetning udsatte børn og unge
 • 7. Godkendelse af Årsrapport 2016 for Socialtilsyn Midt
 • 8. Navngivning af nye skoler
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til nødvendig istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse af Dybkærskolen
 • 10. Evaluering vedr. konvertering af understøttende undervisning jf. folkeskoleloven
 • 11. Orientering om nyt fundament for Silkeborg Kommunes Ungekoordinationsudvalg
 • 12. Godkendelse af konstituering af formand
 • 13. Til orientering
 • 14. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018-2021 på skoleområdet
 • 15. Godkendelse af input til anlægsbudget bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner for 2018 – 2021
 • 16. Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 41 Skoler
 • 17. Godkendelse af budgetforslag for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
 • 18. Godkendelse af budgetforslag for bevilling 44 Socialtilsyn Midt
 • 19. Godkendelse af budgetforslag for bevillingerne 45, 47 og 49 vedrørende Familie og Børnehandicap
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter